HRM

Hoe vaak gebeurt het niet dat u als ondernemer of manager wel een aantal problemen ervaart maar pas in actie komt als de problemen de pan uit rijzen? Dat kan dan gepaard gaan met veel ergernis, emotie en kosten. Het vroegtijdig inschakelen van een deskundige kan dit voorkomen!

HRM Abonnement biedt ondersteuning naar behoefte

Ondernemingen kunnen kiezen voor een small, medium of large abonnement, respectievelijk 12, 24 of 48 uur per jaar.

Vragen die wij graag samen met u beantwoorden, kunnen zijn:

 • Ik wil een werknemer ontslaan, wat moet ik doen?
 • Hoe houd ik mijn werknemers gemotiveerd? Ik heb een zieke werknemer, en nu?
 • Ons ziekteverzuim neemt toe of niet af, wat kan ik hier aan doen?
 • Een beoordelingscyclus, waarom en hoe pak ik dit aan?
 • Wie kan mijn werknemers / lijnmanagers / directie coachen?

U hoeft zich geen zorgen meer te maken over: arbeidsvoorwaarden, arbo- en verzuimzaken, arbeidsovereenkomsten, personeelsregelingen, UWV procedures, ontslagkwesties, WIA, voortdurend veranderende regelgeving, etc.

Uw voordelen:

 • Gemak
  • Ondersteuning van een vaste HR adviseur als aanspreekpunt en sparringpartner;
  • Inzicht in recente ontwikkelingen / actuele vakkennis en gedegen praktijkervaring;
  • Meer tijd/aandacht voor eigen kernactiviteiten;
 • Flexibiliteit
  • Maatwerk; een small, medium of large abonnement voor praktische HR vraagstukken (voornamelijk telefonisch of per mail en indien nodig bij u op locatie);
  • Uiterlijk binnen 24 uur contact over het vraagstuk, per mail of telefonisch;
 • Financieel voordelig
  • Aantrekkelijke prijzen voor HR diensten met een hoge kwaliteit
  • Focus op kostenbeheersing (verzuim, UWV sancties, etc.)

 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact met ons opnemen.

 

Een abonnement op maat:

Small € 1.200,- (excl. BTW en mogelijke reiskosten) per jaar

Medium € 2.400,- (excl. BTW en mogelijke reiskosten) per jaar

Large € 4.800,- (excl. BTW en mogelijke reiskosten) per jaar

We starten met een persoonlijk kennismakingsgesprek van maximaal 2 uur om over en weer informatie uit te wisselen en verwachtingen af te stemmen. Het abonnement gaat in na het kennismakingsgesprek. Betaling geschiedt vooraf. Eventuele adviesuren die nog open staan na een jaar, blijven een half jaar geldig.

Alternatief

Het abonnement is in verschillende varianten beschikbaar en wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van uw organisatie. Op basis van een gedegen inventarisatie van uw wensen ontvangt u een op maat gesneden offerte. Een dienstverlening die fulltime toegang biedt tot onze ervaring, kennis en actuele inzichten, tegen een vaste lage prijs per medewerker per jaar.

Individuele coaching

Professionele en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Er kan weleens scheefgroei optreden. U bent een goede vakman/vrouw, een professional, maar u hebt wat minder aandacht besteed aan uzelf als mens. Of er is in uw privéleven veel veranderd, u bent moeder/vader geworden, of u hebt iets naars meegemaakt, u zit niet lekker in uw vel, e.d. Dán biedt individuele coaching een kans om een aantal dingen te ordenen, te verdiepen en in nieuw perspectief te zetten.

Tijdens een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek wordt de vraag geïnventariseerd en naar aanleiding hiervan maken we verdere afspraken over werkwijze en invulling. Meestal wordt per gesprek een vraag of thema voorbereid en ingebracht. Veiligheid, vertrouwen en ruimte voor het verhaal achter de vraag, staan voorop. Na het intakegesprek wordt een maatwerkplan gemaakt. Afhankelijk van de vraag/behoefte is een traject van 2−4 maanden (4 − 7 gesprekken) voldoende.

Team coaching

Soms kunnen mensen in teams elkaar behoorlijk tegen werken, met als gevolg dat de teamresultaten dalen. Hoe komt het dat dit (soms onbewust) gebeurt? Iedereen lijkt toch gemotiveerd en capabel voor zijn/haar werk en heeft voldoende kennis en ervaring in huis?

Bij Teamcoaching wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de samenwerking, communicatie en de diverse rollen binnen het team. Teamcoaching brengt verbanden aan het licht, laat de toegevoegde waarde zien van ieder lid en zorgt ervoor dat het team stapsgewijs toewerkt naar de gestelde doelen. Begrip voor elkaar en inzicht in de processen die de samenwerking bepalen, leiden tot verandering van gedrag en een sterkere teamcohesie. Dit komt niet alleen de team−, maar uiteindelijk ook de organisatiedoelstellingen ten goede.

Teamcoaching is maatwerk. Duur en intensiteit wordt in overleg bepaald.